fb pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

a traveldent.hu weboldalhoz kötődő adatkezelésekhez.

 1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő:      TRAVEL-DENT FOGORVOSI Kft. (Továbbiakban: Adatkezelő)

Képviseli:          dr Völgyi Mónika

Székhely:           9200 Mosonmagyaróvár, Vizpart utca 29.

Telefon:             +36 30 2355-402

E-mail cím:       info@traveldent.hu

 1. A weboldal használatával összefüggő adatkezelések célja és a kezelt adatok köre

2.1. Beérkezett üzenetek adatkezelése

Több módon is küldhet az Érintett üzenetet az Adatkezelőnek. A telefonon, e-mailen vagy a weboldal üzenetküldő felületén keresztüli érkező üzenetek kezelése egyforma módon történik.

Adatkör

Cél

Érintett neve;

Érintett e-mail címe;

Érintett telefonszáma;

Üzenet tartalma;

A korrekt, pontos, szakmai tájékoztatás;

Feltett kérdések megválaszolása;

Az esetleges panaszok kivizsgálása;

Szükség esetén a konzultációs időpontról tájékoztatás.

2.2. Traveldent kapcsolati listájának adatkezelése

A Traveldent kapcsolati listáján szereplő Érintettek időközönként kedvezményeket, üzeneteket, akciós tájékoztatást kapnak az e-mail címükre.

Adatkör

Cél

Érintett neve;

Érintett e-mail címe;

 

Folyamatos kapcsolattartás biztosítása;

Üzenetküldés az Adatkezelő részéről.

 

 

2.4. Weboldalon használt cookie-k (sütik)

Mint a legtöbb weboldal, mi is használunk a weboldalon cookie-kat, magyarul sütiket. Ezek a sütik kisméretű adatfájlok, melyek többféle célt szolgálhatnak. Az alábbi sütiket használjuk

Kényelmi sütik – melyek komfortosabbá teszik a weboldal használatát.

Süti megnevezése

Cél

Tárolási idő

pll_language

választott nyelv megjegyzése

1 év

Statisztikai célú sütik – melyek analitikákat készítenek a látogatásokról.

Süti megnevezése

Cél

Tárolási idő

pys_session_limit

statisztikai célok

1 óra

pys_start_session

statisztikai célok

munkamenet

pys_first_visit

statisztikai célok

7 nap

pysTrafficSource

statisztikai célok

7 nap

pys_landing_page

statisztikai célok

7 nap

last_pysTrafficSource

statisztikai célok

7 nap

last_pys_landing_page

statisztikai célok

7 nap

_ga

Google analitika

1 év + 1 hónap + 4 nap

Nyomkövető sütik – melyek a célzott reklámküldést segítik.

Süti megnevezése

Cél

Tárolási idő

_fbp

Facebook reklám célzatú

3 hónap

Biztonság:

Lényeges, hogy az oldal Üzemeltetője a sütik engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A látogató a sütik elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja az oldal Üzemeltetőjének elektronikus szolgáltatásait.

A böngészők beállításai között lehet engedélyezni, korlátozni, esetlegesen tiltani a sütik használatát. A beállítások módosítása előtt, kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes honlapok csak ezek használatával tudnak maximális felhasználói élményt biztosítani és a weboldal teljes funkcionalitása csak akkor érhető el, ha a sütik engedélyezve maradnak. A legnépszerűbb böngészőkkel és a cookie-k kezelésével kapcsolatban a böngészője súgó és támogatás menüjében tájékozódhat

 

 

 1. Az adatkezelések jogalapja

Az adatkezelések az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapulnak, vagy az üzenet tartalmában leírt egészségügyi adatokra tekintettel, a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontjára. Mindkét esetben az érintett kifejezett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

 1. A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt.

 1. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

5.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik fél felé.

5.2. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozik együtt.

Név

Cím

Tevékenység

Flexi-Dent és Cloudent Fogászati Szoftver

Flexi Medical Cloud Zrt.

Cím: Budapest, Tölgyfa u. 28, 1027

Ügyviteli rendszer fejlesztése, üzemeltetése.

BRITE Enterprises Kft.

1161 Budapest,

Baross u. 173.

Weboldal üzemeltetés

BRITE Enterprises Kft.

1161 Budapest,

Baross u. 173.

Informatikai szolgáltató

MICROWARE HUNGARY KFT.

1148, Budapest, Fogarasi út 3-5.

Levelező rendszer üzemeltetése

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

Az Adatkezelő az adatokat az utolsó kapcsolatfelvételt követően 12 hónapig tárolja, azt követően archiválásra kerülnek. Az archiválással az Adatkezelés megszűnik.
Az Érintett kérésére, az Adatkezelő az adatokat a lehető legrövidebb időn, maximum 30 napon belül visszaállíthatatlanul törli. A törléssel az adatkezelés megszűnik.

 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított, legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig

kezeli; továbbá, hogy

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

 

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. A kérést az Adatkezelő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza.

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

7.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett bármikor élhet a törléshez való jogával.
A Traveldent kapcsolattartási listájáról való törlést a kapott levélben található, leiratkozás opcióval is megteheti. Ebben az esetben a törlés azonnal megtörténik.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

– lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerinti illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

 1. október 1.

„Széles mosollyal várjuk és engedjük el!”